Διάταξη θρανίων σε σχήμα Π

 

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Π

 

Η διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π προσφέρει ευκαιρίες διαπροσωπικής επικοινωνίας και δημιουργίας κλίματος ομαδικής συνεργασίας.