Μετωπική διάταξη θρανίων

 

 

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 Μετωπική διάταξη που ευνοεί το δασκαλικό μονόλογο και την ατομική εργασία.