ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Εργονομική ανάλυση εργασίας

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εργονομική Ανάλυση Εργασίας (ΕΑΕ) έχει ως βασικό της στόχο να εντοπίσει και να αιτιολογήσει σε ένα σύστημα εργασίας υπαρκτό ή υπό σχεδίαση τα στοιχεία εκείνα που το καθιστούν προσαρμοσμένο στους εργαζόμενους.

Τα στοιχεία που εξετάζονται είναι τα εξής:

Η θέση εργασίας

Εξοπλισμός εργασίας

Φυσική δραστηριότητα

Διαχείριση φορτίων

Στάσεις εργασίας και κινήσεις (έλεγχος για κακές στάσεις εργασίας)

Κίνδυνοι ατυχήματος

Φωτισμός, θερμικό περιβάλλον, δονήσεις, θόρυβος κ.λπ.

Περιεχόμενο εργασίας

Οργάνωση εργασίας

Επαναληπτικότητα

Δυνατότητα λήψης αποφάσεων, έλεγχος στην εργασία

Η ανάλυση εργασίας είναι απαραίτητη να γίνεται από ειδικούς για να μπορεί να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους της εταιρίας