ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Εργονομία - Επιχείρηση

Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΩΣ USP ( Unique Selling Proposition) ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η μοναδική πρόταση πώλησης (USP) είναι μια πρόταση που μπορεί να διαφοροποιήσει μια επιχείρηση από τους ανταγωνιστές της και να προσελκύσει καταναλωτές (πελάτες).

Ο καθορισμός και η ανεύρεση της Μοναδικής Πρότασης Πώλησης (USP) προκύπτει από την ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Αποτελεί μια διαρκή εσωτερική επιχειρηματική αναζήτηση για την εύρεση της μεταβλητής εκείνης που θα κάνει έναν πελάτη να δει ξεχωριστά την επιχείρηση έναντι του ανταγωνισμού.

Η εργονομία ως μεταβλητή θα μπορούσε να είναι ένα από τα μοναδικά στοιχεία που καθιστούν μια επιχείρηση διαφορετική σε σχέση με τις άλλες. Αν, για το είδος της επιχείρησης και για τον πελάτη η εργονομία του χώρου ήταν στοιχείο σημαντικό που θα τον έκανε να επιλέξει μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης τότε αυτό θα μπορούσε να απολέσει το USP μιας επιχείρησης.

Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως "branding" εργαλείο που θα συνοδεύει κάθε επικοινωνιακή της προσπάθεια σε μια διαφήμιση, σε μια καταχώριση ή σε μια ιστοσελίδα.

Αυτό επιτρέπει να χτιστεί μια μακροχρόνια φήμη για το προϊόν και να γίνονται παράλληλα πωλήσεις. Ο απώτερος στόχος του USP και της διαφήμισής είναι να έρχονται οι άνθρωποι και να λένε : "Ω, ναι, έχω ακούσει για εσάς. Είστε η εταιρεία που ..."

Περιβάλον εργασίας της Google...

        

Η Google, στην αναζήτηση στελεχών για τα τμήματα των προγραμματιστών της, όταν έβγαζε επικοινωνιακά προς τα έξω το περιβάλλον εργασίας της επιχείρησης συγκέντρωσε χιλιάδες βιογραφικά και προκάλεσε απίστευτο ενθουσιασμό.

Η πρόταση αγοράς πρέπει να προσφέρει μια αξία για τον πελάτη που θα στοχεύει και θα στηρίζεται κατά βάση :

Στο κατά πόσο αυτή θα είναι διακριτή και ξεκάθαρη.

Στο κατά πόσο θα αντιλαμβάνεται ο πελάτης την αξία και το κόστος της.

Στο κατά πόσο το μίγμα marketing που χρησιμοποιεί η επιχείρηση είναι το επιθυμητό.

Στο κατά πόσο είναι τεκμηριωμένη η πειστικότητα και η αξιοπιστία αυτού που προσφέρει.

Στο κατά πόσο είναι διαφοροποιημένη η πρόταση του σε σχέση με τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται από τον ανταγωνισμό.