ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Εργονομικό εργασιακό περιβάλλον

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ;

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα περιγράφει την ικανότητα της εταιρίας να κερδίζει απόδοση μεγαλύτερη του μέσου όρου του κλάδου.Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας προέρχεται από τον συνδυασμό των πόρων της επιχείρησης στο βαθμό εκείνο που μπορούν να δημιουργούν μοναδικές ικανότητες που δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν.

  

Στην σημερινή εποχή υπάρχει μια τάση οι καταναλωτές να ζητούν ένα πιο προσιτό προσωπικό στοιχείο σε προϊόντα και υπηρεσίες. Όταν η επιχείρηση μπορεί να δώσει αυτό το χαρακτήρα σε υπηρεσία ή προϊόν μπορεί να κερδίσει τον πελάτη και να υπάρξει θετική ανταπόκριση από μέρους του. Οι καταναλωτές εντυπωσιάζονται από τα προϊόντα που «δουλεύουν για αυτούς». Λέξεις όπως «συγκίνηση», «προσωπική σημασία», «συναισθηματισμός», «ευκολία», «προσιτό», «πρόσβαση» που απευθύνονται στο άτομο και όχι στο αντικείμενο δίνουν μια ξεχωριστή σημασία και βαρύτητα στην σημασία της «Εργονομίας» ως έννοιας πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης.

Όταν η επιχείρηση μπορεί να προβάλει επικοινωνιακά, το εργονομικό της περιβάλλον ως σημείο ανταγωνιστικής διαφοροποίησης και σεβασμού του ανθρώπου, της υγείας του και της προσωπικότητάς του, τότε μπορεί να δώσει εξέχουσα βαρύτητα στις λέξεις που προαναφέρθηκαν και να δημιουργήσει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.