ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εργονομία

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Η Εργονομία ως γενική έννοια:

Η εργονομία είναι μια επιστήμη του 20ου αιώνα η οποία γεννήθηκε από την ανάγκη προσαρμογής του περιβάλλοντος στις ανθρώπινες ανάγκες.

Η εργονομία είναι η επιστήμη που θέτει τους κανόνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό του περιβάλλοντος εργασίας έτσι ώστε να γίνεται ευχάριστο και λειτουργικό. Στην ουσία «διαμορφώνει» τις απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων (σωματικές και ψυχικές).

Στον σχεδιασμό των επίπλων γραφείου η εργονομία με τη έννοια της λειτουργικότητας και της άνεσης, δηλαδή της σωματικής ευεξίας, παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο για κάθε επιχείρηση που σχεδιάζει επαγγελματικά εργονομικά έπιπλα. Η γνώση πάνω στην εργονομία δημιουργεί ένα θετικό κλίμα ενδιαφέροντος για την αξία της εργονομίας και το ρόλο της στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου και του περιβάλλοντος που ο ίδιος δημιουργεί, κυρίως σε επίπεδο τεχνολογικό.

Από πολλές απόψεις, η εργονομία είναι μια ιδέα, μια φιλοσοφία ζωής, μια κουλτούρα που πρέπει να διαχέεται και να υπάρχει σε κάθε ενήλικα. Είναι ένας τρόπος να δούμε τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι, να σκεφτούμε τους ανθρώπους στο χώρο εργασίας και πώς αντιμετωπίζουν τα καθημερινά πρακτικά τους προβλήματα, πως συνεργάζονται, πως παράγουν, πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.


 

                       

Η εργονομία εισάγει το σκεπτικό ότι εφόσον ο άνθρωπος επινόησε τις μηχανές, εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο πολύ πριν από αυτές και είναι σωστό έχοντας «αξιακή» σημασία να συνεχίσει να διατηρεί τον πλήρη έλεγχο τους.

Τα μηχανήματα και το περιβάλλον εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ικανότητες του ανθρώπου με στόχο να τον υπηρετήσουν και να διευκολύνουν την ζωή του. Αυτή είναι η θεώρηση και η βάση με την οποία οι επιστήμονες που ασχολούνται με την εργονομία αντιμετωπίζουν τις εργασιακές συνθήκες και τον άνθρωπο.

Κατανοώντας πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι στη δουλειά τους, πώς αλληλεπιδρούν με τα μηχανήματα σε φυσικό αλλά και συναισθηματικό επίπεδο, δημιουργούν εργασιακά το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον που θα κρατήσει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και χαρούμενο.

Όταν συμβεί αυτό, όταν δηλαδή "άνθρωπος" και μηχανή βρίσκονται σε πλήρη αρμονία, το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας.