ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   Στόχοι της εργονομίας

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

 

Η Εργονομία είναι σημαντική στον εργασιακό χώρο γιατί μπορεί να προστατεύσει τον εργαζόμενο από κόπωση, εργασιακό stress, επαγγελματική εξουθένωση, δυσφορία, μυοσκελετικές διαταραχές και άλλες αιτίες οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν από αδέξιες κινήσεις, από λάθος κατασκευές επίπλων, από ακατάλληλες θερμοκρασίες και από καταστάσεις που προκαλούν κίνδυνο για την υγεία και ασφάλεια του εργαζόμενου.

Είναι επίσης εξίσου σημαντική γιατί μπορεί μέσα από την εργονομία να επέλθει ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και εργασιακής ζωής του εργαζόμενου χωρίς να επιβαρύνεται η ψυχική ή σωματική του υγεία .


 

Οι κύριοι στόχοι της εργονομίας είναι:

Η εξασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων.

Η μείωση του φόρτου εργασίας (σωματικού, νοητικού, ψυχικού)

Η αύξηση του ενδιαφέροντος /ευχαρίστησης από την εργασία τους

Η βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της εργασίας