ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ανθρώπινα φυσικά χαρακτηριστικά

ΠΟΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

Η επιστήμη της εργονομίας εξετάζει τα χαρακτηριστικά που αφορούν κατά κύριο λόγο το μέγεθος και το σχήμα του ανθρωπίνου σώματος, καθώς και τη δύναμη του, τόσο στατικά όσο και δυναμικά.

Οι πληροφορίες που αφορούν για παράδειγμα το μέγεθος του σώματος δεν αφορούν μόνο το ύψος του αλλά και όλα τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνουν και λεπτομέρειες, όπως το πλάτος του χεριού ή το μήκος των δακτύλων του.

Αυτά αποτελούν τα στοιχεία της στατικής ανθρωπομετρίας Εκτός από αυτά όμως υπάρχει και η λεγόμενη «δυναμική», λειτουργική ανθρωπομετρία που παρέχει περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες.

Για παράδειγμα, στοιχεία σχετικά με το βάρος και το σχήμα του σώματος ή τη δύναμη που μπορεί να ασκηθεί στο σώμα σε διαφορετικές στάσεις εργασίας και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Η μελέτη αυτή δίνει τα απαραίτητα στοιχεία έτσι ώστε να μην προκαλείται καμία απολύτως βλάβη στον άνθρωπο που εργάζεται λίγες ή πολλές ώρες.