ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Παραγωγικότητα εργαζομένων

ΠΩΣ Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η βελτίωση της παραγωγικότητας κάθε επιχείρησης βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και επιφέρει αύξηση του μεριδίου αγοράς και αυξημένα κέρδη.

Η Εργονομία του επαγγελματικού χώρου αποτελεί κίνητρο υποκίνησης για τους εργαζομένους και εξετάζεται ενδελεχώς σε κάθε επιστημονική προσέγγιση που έχει να κάνει με την απόδοση των εργαζομένων. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας, που επιδρούν στην ταχύτητα και την ακρίβεια εκτέλεσης της εργασίας, στην σωματική ευεξία, στο ρυθμό της παραγωγής, στη μνήμη αλλά και στην ποιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών είναι καθοριστικός παράγοντας για την παραγωγικότητα και την ποιότητα της απόδοσης. Από τις έρευνες τις εργονομίας έχουν προκύψει ορισμένες αρχές της οικονομίας κινήσεων (motion economy). Οι αρχές αυτές αναφέρονται στις κινήσεις των μελών του σώματος, στην σχεδίαση των θέσεων εργασίας, στην διαρρύθμισή τους και στην βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής. Ο κλάδος της εργονομίας έτσι συμβάλει στην ορθή κατανομή των στελεχών μις επιχείρησης στις θέσεις εργασίας, βάσει των ατομικών φυσικών χαρακτηριστικών τους και στην εξασφάλιση της παραγωγικής ροής με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των βαθύτερων συναισθηματικών τους αναγκών που τους διευκολύνουν στην εργασία τους.