ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γιατί θα πρέπει να διαβάσετε αυτό το e-book

Γνωρίζοντας κάποιος την έννοια της εργονομίας και την σημασία της μπορεί:

 

 

Ως εργαζόμενος να βελτιώσει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του.

Ως εργοδότης να βελτιώσει την παραγωγικότητα της επιχείρησής του μέσα από την αύξηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών του.

Να δημιουργήσει πελάτες μέσα από την σωστή «εκμετάλλευση» της εργονομίας του χώρου και των προϊόντων του.

Να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών.

Να αποτρέψει μυοσκελετικές και άλλες παθήσεις που δύναται να δημιουργηθούν από άγνοια ή λανθασμένες επιλογές εξοπλισμού.

Να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του.

Να εκπαιδευτεί στην επιλογή σωστών προϊόντων χωρίς να ξοδέψει χρήματα σε ακατάλληλα προϊόντα.