ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Το κατάλληλο γραφείο

Το κατάλληλο γραφείο (Θέση εργασίας)

Η καταλληλότητα της θέσης εργασίας ή το γραφείο έχει να κάνει με πολλές μεταβλητές που αφορούν:

Α) Το υλικό της επιφάνειας.

Το υλικό θα πρέπει να είναι ακίνδυνο ως προς την εκπομπή φορμαλδεύδης (Ε1) κατηγορία και να μην δημιουργεί αντανακλάσεις στα μάτια του χρήστη όταν πάνω του πέφτει φως.

Β) Τις διαστάσεις του γραφείου και τις ρυθμίσεις του.

Το μέγεθος της επιφάνειας του γραφείου καθορίζεται από το διαθέσιμο χώρο και το είδος της εργασίας για την οποία προορίζεται. Σημαντικό όμως στοιχείο είναι το ύψος του γραφείου από το δάπεδο να μην υπερβαίνει 0,75 εκ. του μέτρου, δεδομένου ότι το μέσο ύψος του μεσογειακού ανθρώπου που συγκαταλέγονται και οι Έλληνες είναι 1,70 μέτρα

Γ) Την άνεση:

Την άνεση που προσφέρει στο χρήστη σε σχέση με τα περιφερειακά συστήματα που ενσωματώνονται επάνω του (οθόνες, βάσεις cpu, εταζιέρες εγγράφων, συστήματα καλωδίωσης, πληκτρολόγια κλπ).

Οι Οθόνες του Η.Υ

Η οθόνη είναι μια σοβαρή πηγή προβλημάτων για τους χειριστές του Η.Υ. Είναι πηγή αντανακλάσεων του φωτός και πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα οπτικής κόπωσης όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ρυθμίσεων της κλίσης της, του contrast της ή δεν μπορεί να περιστραφεί λόγω της θέσης που τοποθετήθηκε. Θα πρέπει να απέχει όσο το δυνατόν περισσότερο από το παράθυρο και να τοποθετηθεί παράλληλα με αυτό (όπως δουλεύετε το παράθυρο να βρίσκεται δεξιά ή αριστερά σας). Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται ο απ' ευθείας φωτισμός της οθόνης και οι ενοχλητικές και βλαβερές αντανακλάσεις.

                         

Η σωστή τοποθέτηση της οθόνης θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το επάνω μέρος της να είναι στο ύψος περίπου των ματιών. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγει ο χρήστης την κούραση των ματιών και τις συνεχείς κινήσεις του κεφαλιού στο διάβασμα των κειμένων της οθόνης. Το κέντρο της θα πρέπει να βρίσκεται 15-30 μοίρες κάτω από την οπτική ευθεία του χρήστη. Η τοποθέτηση της οθόνης πάνω σε έναν βραχίονα μεταβαλλόμενου ύψους θα μπορούσε να είναι μια ιδανική λύση για έναν εργαζόμενο ή για πολλούς που χρησιμοποιούν την ίδια θέση εργασίας. Με τον βραχίονα μπορούν να προσαρμόζουν την θέση της οθόνης στο επιθυμητό σημείο ή και να την απομακρύνουν από μπροστά τους όταν δεν εργάζονται.Η απόσταση από την οθόνη πρέπει να είναι μεταξύ 45 – 70 cm και η ιδανική απόσταση στα 60 cm.Το μέγεθος της οθόνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ίντσες και ιδανικά 17".

Προσοχή πρέπει να δοθεί συχνότητά ανανέωσής της. Το ελάχιστο που προβλέπουν τα πρότυπα είναι 73 Hz. Όσο μεγαλύτερη η οθόνη τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η συχνότητα ανανέωσης. Η ανάλυση σε μια οθόνη των 15" θεωρείται καλή όταν είναι στα 800x600 pixels. Υψηλότερες αναλύσεις έχουν μεν σαν αποτέλεσμα καλύτερη ευκρίνεια, όμως τα γράμματα και τα σύμβολα γίνονται πολύ μικρά και κουράζουν. Σε μια οθόνη 17" ιδανική θεωρείται η ανάλυση των 1024x768. Υψηλότερες αναλύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε μεγαλύτερες οθόνες.